Sådan stiger forrentningen af dit solcelleanlæg

Ved hjælp af et intelligent energimanagement kan brugen af den selvproducerede solcellestrøm optimeres yderligere – dine energi­omkostninger mindskes og din egenkapitalforrentning stiger.

Den økonomiske succes af et solcelleanlæg afhænger af mængden af strømmen, der selv forbruges på produktionstidspunktet. Jo højere denne såkaldte egetforbrugskvote er, desto mindre el skal købes yderligere.

Især elektriske forbrugere, der ikke er bundet til fastlagte driftstimer, kan på denne måde drives meget rentabelt med solcellestrøm. Moderne teknik sammenfører forbrug og produktion.

Kontaktur som den mest simple form af energimanagement.

Intelligente apparater sikrer et fuldautomatisk energimanagement.

Invertere med integreret energimanagement sørger for maksimal strømudnyttelse under overholdelse af netkravene.

Energimanagement øger egetforbrug

Ved brug af intelligent styring, som konstant overvåger elproduktion og -forbrug, kan forbruget af elektriske apparater udskydes til soltimerne. Dermed øges både egetforbrugsdelen og autarkigraden.

Moderne invertere stiller forbrugerne den genererede energi aktivt til rådighed.

 

Solcellestrømproduktion og strømforbrug Privat husholdning

Eksempel:

Energimanagement maksimerer forrentningen

En stigning af egenkapitalforrentningen på en investering i et solcelleanlæg fra de sædvanlige 6 % til 8 % kan opnås, alt efter de individuelle muligheder, allerede med simple midler.

Ved afgørelsen om måden af energimanagement skal omkostningerne altid beregnes således, at nytten af egetforbrugsstigningen dominerer.

I eksemplet på venstre side vises en typisk lastprofil af en privat husholdning. Egetforbrugskvoten forøges drastisk i årsgennemsnittet, ved at flytte forbruget af energi-­intensive elektroapparater til solskinstimerne.

 

  uden
energimanagement
med
energimanagement
Egenforbrugskvote 43 % 50 %
Indtjening efter 20 år 57.400 DKK 84.200 DKK
Egenkapitalforrentning 6 % 8 %

 

Antagelser:

Elprisbesparelse: 2,16 DKK/kWh, anlægsstørrelse: 6 kWp, spec. anlægspris: 11.700 DKK pr. kWp (inkl. moms), selv produceret strøm pr. år: ca. 5.400 kWh, 25 % egenkapital, 3,5 % lånerente, 20 års løbetid, 0,25 % årlig sikkerhedsreserve, 900 kWh/kWp årlig spec. anlægsudbytte, 3 % årlig elprisstigning, 1,3 % årlig vedligeholdelse & forsikring, idriftsættelse 2017

 

Yderligere fordele inklusive!

Med solceller kan du opnå yderligere fordele, som mindsker dine driftsomkostninger langsigtet, vha. fx.:

  • økonomisk produktion af varme og køling
  • miljøvenlig og billig bilkørsel
  • undgå strømsvigte

Merværdi: Komfort og sikkerhed gennem solcellestrøm

Solcellestrøm kan bruges på mange måder. Et „Smart Home“ forbinder alle elproducenter og el­for­brugere intelligent med hinanden og sørger for den størst mulige uafhængighed fra forsyningsselskabet.

Opvarmning, køling og drift af biler: Mulighederne for benyttelse af solcellestrøm er mangfoldige og i forbindelse med intelligent energimanagement sørger for uafhængighed fra forsyningsselskabet.

Også ved hjælp af batterier kan egenforbrugskvoten øges yderligere. En fornuftig anvendelse af lagermuligheder kan især defineres gennem den opstående yderligere værdi.

Klimaanlæg og varmepumper er velegnet for driften med solcellestrøm.

Klimaanlæg og varmepumper er velegnet for driften med solcellestrøm.

Batterisystemer muliggør brugen af solcellestrøm også om aftenen.

Batterisystemer muliggør brugen af solcellestrøm også om aftenen.

Elektrobiler kan gemme solcellestrøm økonomisk og gør dig miljøvenlig mobil.

Elektrobiler kan gemme solcellestrøm økonomisk og gør dig miljøvenlig mobil.

Udmærket klima: varme og køling

Et solcelleanlæg muliggør en målrettet sænkning af de stigende energiomkostninger, som opstår pga. opvarmning, køling og ventilation af bygningen. For eksempel erstatter en varmepumpe i nybyggeri mere og mere konventionelle varmesystemer og muliggør en målrettet lagring af strøm i form af varme.

Det kommer an på den yderligere værdi

Eksemplet forneden sammenligner økonomien af et solcelleanlæg i en privat husholdning med og uden varmepumpe. Egenforbrugskvoten og egenkapitalforrentningen stiger signifikant:

  uden varmepumpe med varmepumpe
Egenforbrugskvote 40 % 48 %
Indtjening efter 20 år 111.720 DKK 155.550 DKK
Egenkapitalforrentning 6 % 8 %

 

Antagelser:

Elprisbesparelse: 2,16 DKK/kWh, anlægsstørrelse: 10 kWp, spec. anlægspris: 13.500 DKK/kWp (inkl. moms), strømproduktion pr. år: ca. 9.000 kWh, 25 % egenkapital, 3,5 % lånerente, 20 års løbetid, 0,25 % pr. år sikkerhedsreserve, ca. 900 kWh/kWp spec. anlægsudbytte pr. år, 3 % elprisstigning, 1,3 % vedligeholdelse & forsikring, idriftsættelse: 2015, afregningsmodel: 0,60 DKK/kWh år 1 - 10 og 0,40 DKK/kWh år 11 - 20

Omkostningerne til køb af varmepumpen – hvis den ikke allerede er installeret – blev ikke taget hensyn til. Investeringens merværdi opstår gennem den større uafhængighed af forsyningsselskabet samt den forbedrede økonomi af solcelleanlægget.

Batterier eller ej?

Batterisystemer er teknisk moden. Men uden en ideel eller materiel merværdi, er anskaffelsen af et batterisystem for tiden kun begrænset økonomisk.

Højere autarki og sikkerhed i hjemmet

Investeringen i et batterisystem betaler sig for eksempel for dem, der vil være mere energiautarke. Derud­over er man også forberedt på strømsvigte. Således kan fx. driften af alarm- og telefonsystemer sikres vha. et tilsvarende batterisystem.

Miljøvenlig mobil: kør på solcellestrøm

Elektromobilitet er kun til gavn for miljøet, når den nødvendige strøm bliver produceret miljøvenlig, fx. med et solcelleanlæg. Investeringsomkostningerne amortiserer sig hurtigt i form af de sparede benzinudgifter, såfremt den egne solcellestrøm bliver brugt til opladning af batterierne.

Integration af sådanne løsninger kan også ske på et senere tidspunkt.

Vi rådgiver dig uforpligtende gratis og er din partner i alle efterfølgende skridt!

Vi glæder os på din henvendelse!