Solceller betaler sig for dig (til private)

Investér profitabelt i et solcelleanlæg og fastfrys dine eludgifter for mere end 20 år.

I de sidste år er prisen på solcellestrøm faldet drastisk, mens prisen på el fra nettet er steget. Derfor er det økonomisk fornuftigt for private boligejere, at forsyne sig selv med selvproducerede strøm.

Mere uafhængighed

Dit eget solcelleanlæg leverer strøm til en fastpris i mindst 20 år. Sådan sænker du dine energiudgifter
betydeligt.

Egetforbrug: stort besparelsespotentiale

Jo mere du bruger af din selvproducerede strøm, jo større er din besparelse. Dem, der bruger strømmen når den produceres, skal købe mindre strøm yderligere.
Med solceller opfylder du de aktuelle energirammer for nybyggerier. Samtidigt har du mulighed for at gøre brug af håndværkerfradraget og dermed at sikre dig en ­finanseringsstøtte.

 

Et spørgsmål om lastprofil

Generelt gælder: Jo mere strøm du selv bruger om dagen, jo højere er egetforbrugskvoten af dit solcelleanlæg.

Elforbrug, lastprofil (tidsmæssig fordeling af dit elbehov) og solcelleanlæggets størrelse skulle være tilpasset
hinanden nøjagtigt. Det anbefales at bruge fx. vaskemaskinen, tørretumbleren eller opvaskemaskinen om dagen, når solen skinner, eller at gemme solcellestrømmen til de energikrævende aftenstimer.

 

Optimale forudsætninger

Store tagarealer
lave specifikke investeringsomkostninger

Stort elbehov om dagen
høj egenforbrugskvote

Stort besparelsespotentiale
prisforskel mellem solcellestrøm og el fra nettet

Skattemæssige optimeringsmuligheder

Attraktive skatteoptimeringer (fx. afskrivningsmodeller) kan eventuelt gøre din investering yderligere attraktiv. Kontakt din revisor for at høre mere om dine muligheder.

Høj komponentkvalitet er afgørende

Du sikrer solcelleanlæggets pålidelige drift igennem hele dens levetid især ved brug af systemkomponenter af høj kvalitet. Spar ikke de forkerte steder!

Gør solcellestrøm også til din succesmodel!

Moden teknik samt en fagkyndig montagepartner lover høj prognosesikkerhed. De følgende eksempler viser, med hvilken egetforbrugskvote der opnås en egenkapitalforrentning på mindst 6 %.

Mindre taganlæg

 • Anlægsstørrelse: 3 kWp
 • Spec. anlægspris: 13.000 DKK/kWp (inkl. moms)
 • Solcellestrømproduktion pr. år: ca. 2.700 kWh

Egenforbrugskvote: ca. 48 %

Gevinst på egenkapital efter 20 år: ca. 22.600 DKK

Mindre taganlæg

 • Elprisbesparelse: 2,16 DKK/kWh
 • Anlægsstørrelse: 6 kWp
 • Spec. anlægspris: 11.700 DKK/kWp (inkl. moms)
 • Solcellestrømproduktion pr. år: ca. 5.400 kWh

Egenforbrugskvote: ca. 43 %

Gevinst på egenkapital efter 20 år: ca. 39.700 DKK

Alm. taganlæg

 • Elprisbesparelse: 2,16 DKK/kWh
 • Anlægsstørrelse: 10 kWp
 • Spec. anlægspris: 10.200 DKK/kWp (inkl. moms)
 • Solcellestrømproduktion pr. år: ca. 9.000 kWh

Egenforbrugskvote: ca. 37 %

Gevinst på egenkapital efter 20 år: ca. 54.800 DKK

Forrentningsoversigt alm. taganlæg

Hvis du bruger mere solcellestrøm, stiger din forrentning yderligere!

Egenkapitalforrentning: 8 i stedet for 6 %

Egetforbrugskvoten kan tit øges med kun lidt mere indsats. I eksemplerne kan en stigning fra 6 til 8 % opnås med følgende egetforbrugskvoter:

3 kWp anlæg: 55 %

6 kWp anlæg: 50 %

10 kWp anlæg: 43 %

Antagelser til alle beregninger

 • 25 % egenkapital
 • 3,5 % lånerente (1 år afdragsfri)
 • 20 års løbetid
 • 0,25 % årlig sikkerhedsreserve
 • 900 kWh/kWp årlig spec. anlægsudbytte
 • 3 % årlig elprisstigning
 • 1,3 % årlig vedligeholdelse & forsikring
 • Idriftsættelse: 2017

Vi rådgiver dig gratis og uforpligtende og er din partner for:

 • Individuel rentabilitetsberegning
 • Detaljeret anlægsplanlægning
 • Professionel montage med kvalitetskomponenter

Vi ser frem til dit opkald!