Solceller betaler sig for dig! (til virksomheder)

Investér profitabelt i et solcelleanlæg og fastfrys din virksomheds eludgifter for mere end 20 år.

I de sidste år er prisen på solcellestrøm faldet drastisk, mens prisen på el fra nettet er steget. Derfor er det økonomisk fornuftigt for virksomheder, at forsyne sig selv med selvproducerede strøm.

Mere uafhængighed

Dit eget solcelleanlæg leverer strøm til en fast pris i mindst 20 år. Sådan sænker du dine energiudgifter betydeligt og sikrer din energiforsyning for fremtiden.

Egetforbrug: stort besparelsespotentiale

Jo mere du bruger af din selvproducerede strøm, jo større er din besparelse. Dem, der bruger strømmen når den produceres, skal købe mindre strøm yderligere.

Derudover har du mulighed for at få et tilskud, hvis du planlægger at investere i energibesparende projekter. Hvis du ønsker at få installeret f. eks. solcelleanlæg, hører dette blandt andet til noget af det, som Energistyrelsen yder CO2 tilskud til. Der ydes støtte til en række forskellige virksomheder.

 

Et spørgsmål om lastprofil

Generelt gælder: Jo mere strøm du selv bruger om dagen, jo højere er egetforbrugskvoten af dit solcelleanlæg. Elforbrug, lastprofil (tidmæssig fordeling af dit elbehov) og størrelse af solcelleanlægget skal være tilpasset hinanden nøjagtigt. Eksempelvis har et supermarked med køleaggregater, som også er tændt om weekenden, en anden lastprofil end et kontor, som kun er åbent mandag til fredag.

 

Optimale forudsætninger

Store tagarealer og en stærk nettilslutning
lave specifikke investeringsomkostninger

Stort elbehov om dagen
høj egenforbrugskvote

Stort besparelsespotentiale
prisforskel mellem solcellestrøm og el fra nettet

Skattemæssige optimeringsmuligheder

Attraktive skatteoptimeringer (fx. afskrivningsmodeller) gør en sådan investering yderligere attraktiv. Kontakt din revisor for at høre mere om dine muligheder.

Høj komponentkvalitet er afgørende

Du sikrer solcelleanlæggets pålidelige drift igennem hele dens levetid især ved brug af systemkomponenter af høj kvalitet. Spar ikke de forkerte steder!

Gør solcellestrøm også til din succesmodel!

Moden teknik samt en fagkyndig montage­partner lover høj prognosesikkerhed. De følgende eksempler viser, med hvilken ­egetforbrugskvote der opnås en egenkapitalforrentning på mindst 6 %.

Supermarkeder: store tagarealer

Ideelle forudsætninger pga. belysning og køleaggregater, som også er tændt om weekenden.

 • Elprisbesparelse: 0,80 DKK/kWh
 • Anlægsstørrelse: 60 kWp
 • Spec. anlægspris: ca. 9.000 DKK/kWp (uden moms)
 • Selvproducerede strøm pr. år: ca. 54.000 kWh

Egetforbrugskvote: ca. 89 %

Indtjening efter 20 år: ca. 302.300 DKK

Kontorbygninger: høj elpris

Kontorbygninger er i fokus pga. de høje elpriser.

 • Elprisbesparelse: 1,70 DKK/kWh
 • Anlægsstørrelse: 30 kWp
 • Spec. anlægspris: 10.000 DKK/kWp (uden moms)
 • Selvproducerede strøm pr. år: ca. 27.000 kWh

Egetforbrugskvote: ca. 46 %

Indtjening efter 20 år: ca. 159.900 DKK

Håndværksfirmaer: stort strømbehov

Det kan være tømrer og låsesmede, men også mejerier og bryggerier.

 • Elprisbesparelse: 1,50 DKK/kWh
 • Anlægsstørrelse: 15 kWp
 • Spec. anlægspris: 11.000 DKK/kWp (uden moms)
 • Selvproducerede strøm pr. år: ca. 13.500 kWh

Egetforbrugskvote: ca. 58 %

Indtjening efter 20 år: ca. 92.300 DKK

Hvis du bruger mere solcellestrøm, stiger din forrentning yderligere!

Egenkapitalforrentning: 8 i stedet for 6 %

Egetforbrugskvoten kan tit øges med kun lidt mere
indsats. Supermarkedets eksempel kendetegnes allerede ved en høj egetforbrugskvote. For at opnå en større forrentning, burde yderligere parametre optimeres. I de andre eksempler kan en stigning fra 6 til 8 % opnås med følgende egetforbrugskvoter:

Kontorbygninger: 54 %

Håndværksfirmaer: 67 %

Antagelser til alle beregninger

 • 25 % egenkapital
 • 3,5 % lånerente (1 år afdragsfri)
 • 20 års løbetid
 • 0,25 % årlig sikkerhedsreserve
 • 900 kWh/kWp årlig spec. anlægsudbytte
 • 3 % årlig elprisstigning
 • 1,3 % årlig vedligeholdelse & forsikring
 • Idriftsættelse: 2017

Vi rådgiver dig gratis og uforpligtende og er din partner for:

 • Individuel rentabilitetsberegning
 • Detaljeret anlægsplanlægning
 • Professionel montage med kvalitetskomponenter

Vi ser frem til dit opkald!