Markedsudvikling

Energiindustrien (national grafik)

Udviklingen i elproduktionen fra 1990 til 2025 i Danmark

Figuren viser en tidsserie for elproduktion og -forburg i Danmark.

Elpris-udviklingen fra 2005 til 2018 i Danmark

Figuren viser elpris-udviklingen fra 2008 til 2018. I denne periode steg prisen fra 1,87 til 2,89 DKK per kWh. Der ses et markant spring fra 2010 til 2012 med omkring 37 % og et spring fra 2013 til 2015 med omkring 30 %.

Delkomponenter elpris 2019 i Danmark

Figuren viser hvordan elprisen sætter sig sammen. 67 % af prisen går til staten i form af afgifter, moms og PSO, der støtter grøn energi.

Energiindustrien (international grafik)

Global elproduktion efter typer

Grafen viser, at vedvarende energikilder vil dominere den globale elproduktion i fremtiden. I år 2050 forventes andelen af solceller at stige til ca. 40 % af den samlede elproduktion.

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: