Markedsudvikling

Energiindustrien (national grafik)

Udviklingen i elproduktionen fra 1990 til 2030 i Danmark

Figuren viser udviklingen i elforbrug og -produktion i Danmark.

Elpris-udviklingen fra 2010 til 2021 i Danmark

Figuren viser elpris-udviklingen fra 2010 til 2021. I denne periode steg prisen fra 1,68 til 2,89 DKK per kWh. Der ses et markant spring fra 2010 til 2012 med omkring 37 % og et spring fra 2013 til 2015 med omkring 30 %.

Delkomponenter elpris 2021 i Danmark

Figuren viser hvordan elprisen sætter sig sammen. 58 % af prisen går til staten i form af afgifter, moms og PSO, der støtter grøn energi.

”Energi” inkluderer den samlede betaling til elhandelsvirksomheden (kommerciel el og abonnement). ”Netbetaling” inkluderer nettariffer, netabonnement til den lokale netvirksomhed samt net- og systemtarif til Energinet.dk, som ejer det overordnede net.

Energiindustrien (international grafik)

Elpriser for husholdninger i Europa

Elektricitetspriser for private husholdninger i Europa (elforbrug: 2.500 – 5.000 kWh/år) var mellem 10 og 31,9 cents/kWh i 2021.

Den gennemsnitlige elpris i EU var 18,27 cents/kWh.

Global elproduktion efter typer

Grafen viser, at vedvarende energikilder vil dominere den globale elproduktion i fremtiden. I år 2050 forventes andelen af solceller at stige til ca. 35 % af den samlede elproduktion.

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: