Markedsudvikling

Solceller (national grafik)

Typer af anlæg i forløb til analyseforudsætninger

Figuren viser en prognose af de forskellige typer af anlæg (private, kommercielle og markanlæg). Det ses, at der gås ud fra en tredobling i husstandsanlæg uden batterier (en femdobling hvis man medregner hustandsanlæg med batterier). Stort potentiale ses ligeledes i kommercielle anlæg.

Udbygning af solceller i DK i fremtiden

Fremskrevne forløb for udbygning af solceller og kombianlæg i Danmark

Fremskrevne forløb for udbygning af solceller og kombianlæg i Danmark

Danskerne vil helst have VE

9 ud af 10 danskere mener, at Danmark også i fremtiden bør udbygge med solenergi og 87 % foretrækker solenergi som den energiform Danmark bør satse på frem til 2030.

Solceller (international grafik)

Andel af solenergi i det nationale elforbrug i 2021

Diagrammet viser den teoretiske andel af el fra solceller i elbehovet i udvalgte lande (IEA PVPS og andere). Den er baseret på den installerede solcelleeffekt indtil 2021. 

I alt bidrager solcelleanlæg næsten 5 % til den globale elbehov og næsten 7,2 % i den Europæiske Union.

Årlig og kumulativt installeret PV power 2021 af udvalgte lande

Nye solcelleinstallationer i Europa, 2017-2021 og prognose til 2026

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: