Markedsudvikling

Vedvarende energi (national grafik)

VE-andel i elproduktion i Danmark

Figuren viser en prognose af VE-andelen i elproduktionen og dens opdeling i de forskellige komponenter. Det ses, at VE-andelen indtil 2015 vil stige på omkring 85%. Solenergien vil fordobles i kommende 8 år.

Forventet udbygning 2050 i Danmark

Figuren viser den forventede udbygning (basis og stor udbygninger) hos møller og solceller.

Samlet kapacitet (DK, NO, SE, FI, DE, NL)

Udbygningen med kapacitet i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Holland.

Vedvarende energi (international grafik)

Kapacitetsvækst på verdensplan

Elproduktionskapaciteten baseret på vedvarende energier steg med 9,1% i 2021.  

Sidste år udgjorde de nye installationer 257 GW, hvoraf 133 GWp stammer fra solcelleanlæg.

 

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: