Markedsudvikling

Vedvarende energi (national grafik)

VE-andel i elproduktion i Danmark

Figuren viser en prognose af VE-andelen i elproduktionen og dens opdeling i de forskellige komponenter. Det ses, at VE-andelen indtil 2015 vil stige på omkring 85%. Solenergien vil fordobles i kommende 8 år.

Forventet udbygning 2050 i Danmark

Figuren viser den forventede udbygning (basis og stor udbygninger) hos møller og solceller.

Samlet kapacitet (DK, NO, SE, FI, DE, NL)

Udbygningen med kapacitet i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Holland.

Vedvarende energi (international grafik)

Fordeling af vedvarende energi verden over (BRIKS, EU og top 6 lande, 2018)

Vandkraft blev ikke medtaget i grafen, fordi den ville tegne sig for den største andel af vedvarende energi og maske udviklingen af ​​anden, mindre almindelig teknologi. De fem BRIKS-lande er Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

Kapacitetsvækst på verdensplan

Elproduktionskapaciteten baseret på vedvarende energier steg med 7,4 % i 2019. Sidste år udgjorde de nye installationer 174,7 GW, hvoraf 97 GWp stammer fra solcelleanlæg.

 
  • Solenergi (+ 20,1 %)
  • Vindenergi (+ 10,5 %)
  • Bioenergi (+ 4,2 %)
  • Vandkraft (+ 1,1 %)
  • Geotermisk energi (+ 5,3 %)

 

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: