Markedsudvikling

Vedvarende energi (national grafik)

VE-andel i elproduktion

Figuren viser en prognose af VE-andelen i elproduktionen og dens opdeling i de forskellige komponenter. Det ses, at VE-andelen indtil 2025 vil stige på omkring 85%. Solenergien vil fordobles i kommende 8 år.

Forventet udbygning 2050

Figuren viser den forventede udbygning (basis og stor udbygninger) hos møller og solceller.

Samlet kapacitet (DK, NO, SE, FI, DE, NL)

Udbygningen med kapacitet i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Holland.

Vedvarende energi (international grafik)

Fordeling af vedvarende energi verden over (BRIKS, EU og top 6 lande, 2016)

Vandkraft blev ikke medtaget i grafen, fordi den ville tegne sig for den største andel af vedvarende energi og maske udviklingen af ​​anden, mindre almindelig teknologi. De fem BRIKS-lande er Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

Kapacitetsvækst

Elproduktionskapaciteten baseret på vedvarende energikilder steg med 8 – 9 % i 2016 og 2017. Udviklingen blev primært drevet af de nye installationer inden for solcelle- og vindsektoren. I 2017 udgjorde elproduktionskapaciteten 167 GW og var fordelt på:

 
  • 94 GW solenenergi (+32%)
  • 47 GW vindkraft (+10%)
  • 21 GW vandkraft (+2%)
  • 5 GW bioenergi (+5%)

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: