Markedsudvikling

Vedvarende energi (national grafik)

VE-andel i elproduktion

Figuren viser en prognose af VE-andelen i elproduktionen og dens opdeling i de forskellige komponenter. Det ses, at VE-andelen indtil 2015 vil stige på omkring 85%. Solenergien vil fordobles i kommende 8 år.

Forventet udbygning 2050

Figuren viser den forventede udbygning (basis og stor udbygninger) hos møller og solceller.

Samlet kapacitet (DK, NO, SE, FI, DE, NL)

Udbygningen med kapacitet i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Holland.

Vedvarende energi (international grafik)

Fordeling af vedvarende energi verden over (BRIKS, EU og top 6 lande, 2016)

Vandkraft blev ikke medtaget i grafen, fordi den ville tegne sig for den største andel af vedvarende energi og maske udviklingen af ​​anden, mindre almindelig teknologi. De fem BRIKS-lande er Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

Kapacitetsvækst

Fornybar produktionskapacitet steg med 167 GW eller + 8,3% i 2017. Dermed fortsættes altså den årlige udvikling med en kapacitetsvækst på 8 – 9. Solenergi oplevede den største kapacitetsvækst på 94 GW (+ 32 %), efterfulgt af vindenergi på 47 GW (+ 10%). Vandkraft og bioenergikapacitet steg med 21 GW (+ 2 %) og 5 GW (+ 5 %).

Geotermisk energi steg med knap 1 GW. Fornybar kapacitetsudvidelse drives primært af nye sol- og vindkraftinstallationer, der sammen tegnede sig for 85 % af den samlede nyinstallerede kapacitet i 2017.

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: