Ekonomi för din anläggning

En prognos är bara så noggrann som sin underliggande data: Ju noggrannare informationen är, desto tillförlitligare blir resultaten.

Vänligen fyll åtminstone i de gulmarkerade fälten.

I kombination med de genomsnittsvärden som anges i programmet krävs dessa för att avgöra solcellsanläggningens avkastning och lönsamhet. Ytterligare data ökar beräkningens noggrannhet.

För att få en realistisk uppskattning innan beslut om investering bör alla antaganden ses över och vid behov korrigeras. Du kan göra detta själv genom att klicka på start-knappen högst upp i verktyget och sen verifiera projektuppgifterna en efter en.

Information om din objektdata, ex. vilken area som finns tillgänglig för projektet, påverkar anläggningsstorleken och kostnadsuppskattningen - dessa två parametrar utgör sedan grunden för efterföljande beräkningar.

Om nödvändigt, vänligen kontakta din solcellspartner.

Härmed accepterar jag användarvillkoren.

Ekonomisk beräkning