Marknadsutveckling

Energisektorn (nationell grafik)

Nettoproduktion av strömproduktionsanläggningar i Sverige uppdelat efter energikälla 2011 – 2017

Elpris för villa med elvärme och rörligt elavtal 1a jan varje år [öre/kWh]

Priser på el för hushållskunder (öre/kWh)

De genomsnittliga elpriserna i Sverige har stadigt ökat de senaste åren. Beroende på den årliga elförbrukningen var de mellan 160 och 420 öre/kWh under andra halvåret 2019.

Energisektorn (Internationell grafik)

Elpriser för hushåll i Europa

Elpriserna för privata hushåll i Europa (elförbrukning 2.500-5.000 kWh/år) var mellan 9,6 och 29,4 cent/kWh under andra halvan av 2019.

Det genomsnittliga elpriset inom EW var 21,6 cent/kWh.

Globala elektricitets produktionen enligt energikällor

Grafen visar att förnybar energi kommer dominera den globala elproduktionen i framtiden. År 2050 förväntas andelen solel ha ökat till cirka 33% av den totala elproduktionen.

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: