Marknadsutveckling

Förnybar energi (nationell grafik)

Andel förnybar energi i elproduktionen i Sverige 2010 - 2022

Förnybar energi (internationell grafik)

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: