Marknadsutveckling

Förnybar energi (nationell grafik)

Den del av den totala elförbrukningen som kommer från (vatten-, vind- och solkraft) per år i sverige [%]

Förnybar energi (internationell grafik)

Fördelning av förnybara energikällor över hela världen (BRICS, EU och topp 6 länder, 2016)

Vattenkraft ingår inte i grafiken då den är den klart största förnybara energikällan globalt och skulle därför dölja de andra, mindre utvecklade teknologierna. De fem BRICS-länderna är Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: