Marknadsutveckling

Förnybar energi (nationell grafik)

Andel förnybar elanvändning i Sverige, procent

Förnybar energi (internationell grafik)

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: