Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Årlig installerad solcellseffekt i Sverige

Svenskarnas inställning till solenergi

Historiska elpriser

Historiska elpriser. Priserna är angivna inklusive elcertifikat, exklusive påslag, energiskatt och moms.

Solenergi (internationell grafik)

Andel av PV i nationell elförbrukning 2017

I flera länder har solenergins bidrag till elmixen nu passerat enprocentsspärren. Högst andel har Tyskland med 7,47% i europa.

Årlig och total installerad solcellseffekt 2017

Distribution av nyinstallerad solcellseffekt världen över 2012 vs. 2017

Under 2012 var Tyskland fortfarande i spetsen för den globala expansionen av fotovoltaiska system.

De senaste åren har dock Europa blivit rejält omsprungna av övriga världen när det gäller installationstakten.

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: