Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016

Historiska elpriser i Sverige (på den nordiska elbörsen)

Diagrammet visar hur det rörliga elpriset har utvecklats under de senaste åren. Det rörliga elpriset följer svängningarna på den nordiska elbörsen NordPool och varierar från månad till månad.

Under 2020 ser elpriset ut att ligga på en väldigt låg nivå: Den milda vintern med mycket vind och nederbörd erbjöd utmärkta förutsättningar för förnybar elproduktion och ledde till ett ökat utbud av framförallt vind- och vattenkraft, vilket tryckte ner priserna. Dessutom föll elbehovet till en betydligt lägre nivå än normalt.

Solenergi (internationell grafik)

Andel av PV i nationell elförbrukning 2021

Denna figur visar andelen solel som teoretiskt bidrar till att försörja elbehovet i några utvalda länder (IEA PVPS bl.a.), och baseras på installerad solcellseffekt fram till 2021.

Solceller bidrar med nästan 5 % av världens elproduktion och nästan 7,2 % inom Europeiska Unionen.

Årlig och kumulativt installerad PV-effekt 2021 för utvalda länder

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: