Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Årlig installerad solcellseffekt i Sverige

Svenskarnas inställning till solenergi

Svenskarna har en övervägande positiv inställning till solenergi och dess framtid i Sverige.
Under första halvåret 2019 fick E.ON in drygt 2.600 förfrågningar om att ansluta solel. Det är nästan dubbelt så många som under samma period 2018 då antalet var 1.315 ärenden.

Historiska elpriser i Sverige

I diagrammet hur det rörliga elpriset har utvecklats under de senaste åren. Det rörliga elpriset följer svängningarna på den nordiska elbörsen NordPool och varierar från månad till månad.

Solenergi (internationell grafik)

Andel av PV i nationell elförbrukning 2018

I flera länder har solenergins bidrag till elmixen nu passerat enprocentsspärren. Högst andel har Tyskland med 7,9 % i europa.

Årlig och kumulativt installerad PV-effekt 2018

Distribution av nyinstallerad solcellseffekt världen över 2012 vs. 2018

Under 2012 var Tyskland fortfarande i spetsen för den globala expansionen av fotovoltaiska system.

De senaste åren har dock Europa blivit rejält omsprungna av övriga världen när det gäller installationstakten.

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: