Marknadsutveckling

Solenergi (nationell grafik)

Årlig installerad solcellseffekt i Sverige

Svenskarnas inställning till solenergi

Svenskarna har en övervägande positiv inställning till solenergi och dess framtid i Sverige.
Under första halvåret 2019 fick E.ON in drygt 2.600 förfrågningar om att ansluta solel. Det är nästan dubbelt så många som under samma period 2018 då antalet var 1.315 ärenden.

Historiska elpriser i Sverige (på den nordiska elbörsen)

Diagrammet visar hur det rörliga elpriset har utvecklats under de senaste åren. Det rörliga elpriset följer svängningarna på den nordiska elbörsen NordPool och varierar från månad till månad.

Under 2020 ser elpriset ut att ligga på en väldigt låg nivå: Den milda vintern med mycket vind och nederbörd erbjöd utmärkta förutsättningar för förnybar elproduktion och ledde till ett ökat utbud av framförallt vind- och vattenkraft, vilket tryckte ner priserna. Dessutom föll elbehovet till en betydligt lägre nivå än normalt.

Solenergi (internationell grafik)

Andel av PV i nationell elförbrukning 2019

Denna figur visar andelen solel som teoretiskt bidrar till att försörja elbehovet i några utvalda länder (IEA PVPS bl.a.), och baseras på installerad solcellseffekt fram till 2019.

Solceller bidrar med nästan 3 % av världens elproduktion och nästan 5 % inom Europeiska Unionen. Tyskland är med 8,6% klar etta i Europa.

Årlig och kumulativt installerad PV-effekt 2019 för utvalda länder

Distribution av nyinstallerad solcellseffekt världen över 2018 vs. 2019

Den årliga globala solcellsutbyggnaden var förra året 97 GW.

Även om detta var 3 GW mindre än under 2018 så ökade den årliga solcellsutbyggnaden inom Europa från 8,9 till 19,1 GW. 

Du hittar ytterligare förklaringar om ämnet under: