Komponenter

Inverter

Den jævnstrøm som solcellemodulerne producerer, omdanner inverteren til vekselstrøm så den kan anvendes til egetforbrug i hjemmet eller tilføres det offentlige net.

Pålidelig drift, høj virkningsgrad og intelligente kontrolmekanismer afgører, om enhver time solskin - selv ved svagere sollysindstråling – bliver udnyttet optimalt. Inverterens kvalitet er afgørende for energiudbyttet af et solcelleanlæg.