Privatlivspolitik

1. Generelt

EWS GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt, Tyskland, er ansvarlig for anvendelsen af den europæiske generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) til databehandling på denne hjemmeside.
Vi respekterer og beskytter dine personlige rettigheder og de oplysninger, vi modtager fra dig. Vi respekterer beskyttelsen af dine personlige data og skal indsamle, opbevare eller behandle alle data, som vi modtager, udelukkende i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmelser.

 

2. Definitioner

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller en identificerbar fysisk person. Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 

3. Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger

Hvis vi indhenter dit samtykke til behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR), som retsgrundlag.

Behandlingen af personoplysninger, der er nødvendig for at opfylde og udføre en kontrakt med dig, er baseret på artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b, i GDPR. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af førkontraktuelle foranstaltninger.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, sker dette indenfor rammerne af art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i GDPR.

Er behandlingen nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos os eller en tredjepart og dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud, anvendes artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f, i GDPR som retsgrundlag. Vores virksomheds legitime interesse ligger generelt i leveringen af vores egne ydelser og/eller i den løbende optimering af vores tjenester og præsentationer.

 

4. Datasletning og opbevaringstid

Dine personoplysninger slettes eller blokeres, så snart formålet med lagringen er bortfaldt. Opbevaring kan derudover finde sted, hvis det er fastsat af europæiske eller nationale lovgivere i EU-forordninger, love eller forskrifter. En blokering eller sletning af dataene finder ligeledes sted, hvis en opbevaringsperiode defineret ved de nævnte standarder udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene for en kontraktafslutning eller opfyldelse af en kontrakt.

 

5. Indsamling af personoplysninger

Principielt indsamler og bruger vi ikke personoplysninger under dit besøg af vores hjemmeside. Dette sker kun i det omfang, det er nødvendigt for at stille en funktionel hjemmeside samt indhold og tjenester til disposition. Regelmæssig indsamling og brug af personoplysninger af vores brugere finder sted kun efter deres samtykke. Andet gælder i tilfælde, hvor forudgående samtykke ikke kan opnås af egentlige grunde, og behandlingen af dataene er tilladt i henhold til loven.

Nedenfor vil vi gerne informere dig om arten, omfanget og formålet med vores datahåndtering inden for rammerne af denne hjemmeside:

 

5.1 Server logfiler

Hver gang du åbner vores hjemmeside overføres og gemmes nødvendige data omkring benyttelse og fakturering af hjemmesiden på vores server i en protokolfil (logfil). Din browser overfører disse data automatisk.

Disse data er:

 • Browser type / browser version
 • Brugt styresystem
 • Adgangscomputerens hostname
 • Dato og klokkeslæt for serverforespørgslen
 • IP-adresse til den computer, der anmoder om hjemmesiden
 • Website, hvorfra adgangen blev foretaget (referrer URL)
 • Åbnede filer
 • Overførte datamængde

Lagring af logfilen tjener følgende formål:

 • Evaluering af filhentning til statistiske formål
 • Systemsikkerhed og stabilitet på hjemmesiden
 • Kontrol for retsstridig eller lovstridig brug, såfremt der foreligger faktiske indikationer.

Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6 stk. 1 sætning 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse følger af de ovennævnte formål for dataindsamling. I intet tilfælde bruger vi de indsamlede data med det formål at drage konklusioner om dig. Vi kombinerer ikke disse data med andre datakilder.

 

5.2 Nødvendige cookies

Når du har logget på som en bruger på vores hjemmeside, gemmes såkaldte „cookies" på brugerens computer. En cookie er en lille tekstfil i en udpeget filmappe på computeren. Denne fil bruges til at identificere brugerens computer i løbet af sessionen. Cookies kan ikke manipulere brugerens terminal og kan – sædvanligvis i browseren – slettes manuelt til enhver tid.

Brugen af cookies kan du justere individuelt i din internetbrowser, således at den afviser cookies eller accepterer dem kun efter bekræftelse. Cookies, der er reguleret her indenfor rammerne af legitime interesser, i dette tilfælde såkaldte „session cookies", bruges udelukkende til at sikre funktionen af vores internettilbud. Vi påpeger, at ikke alle anvendelser kan fungere uden afbrydelse, hvis cookies afslås.

Behandlingen af data via cookies tjener de nævnte formål til beskyttelse af vores og i givet fald tredjeparters berettigede interesser iflg. art. 6, stk. 1 sætning 1 lit. f GDPR.

 

5.3 Anvendelsesdata

Vi indsamler og anvender dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1 sætning 1 litra b GDPR, i det omfang det er nødvendigt for at tillade brugen af vores internettilbud (anvendelsesdata).

 

5.4 Data i forbindelse med din henvendelse

Hvis du sender os spørgsmål via kontaktformularet, vil dine oplysninger i formularet, eller via den til disposition stillede e-mail adresse til at optage kontakt, inklusive dine selvangivne kontaktinformationer udelukkende blive brugt til at behandle din forespørgsel samt efterfølgende spørgsmål i denne sammenhæng. Vi deler disse oplysninger ikke med tredjeparter uden dit samtykke. Den tilsvarende databrug er baseret på artikel 6, stk. 1 sætning 1 litra b GDPR i forbindelse med behandling af din anmodning. For at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige data, krypteres e-mailtrafikken ved hjælp af SSL/TLS-teknologi.

 

5.5 „QuickPlan“

På vores hjemmeside tilbyder vi vores planlægningsværktøj „QuickPlan“.
Såfremt du bruger „QuickPlan“ som slutbruger og aktivt giver samtykke til en formidling af din kontakt, vil vi overføre dine indtastede personoplysninger til et maksimum på 1-3 samarbejdende installatør med det formål at forelægge et tilbud. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1 sætning 1 litra b GDPR. Den videre og efterfølgende brug af data fra eksterne installatører er uden for vores ansvarsområde.

 

5.6 Forsendelse af nyhedsbrev

Derudover tilbyder vi samarbejdende forhandlere vores gratis nyhedsbrev for at informere om sidste nyt. Obligatoriske oplysninger til afsendelse af nyhedsbrev er kun e-mail-adressen og et passende udtog af cvr-registeret. Det er frivilligt at meddele yderligere og særskilte oplysninger.

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev bruger vi den såkaldte double-opt-in procedure. Det betyder, at vi efter registreringen vil sende dig en e-mail til den angivne e-mail-adresse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din registrering inden for 24 timer, bliver dine oplysninger blokeret og automatisk slettet efter en måned. Derudover gemmer vi dine benyttede IP-adresser og tidspunktet for registrering og bekræftelsen. Formålet med proceduren er at bevise din registrering og om nødvendigt at informere dig om mulig misbrug af dine personlige data.
Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mail-adresse kun med det formål at sende nyhedsbrevet.

Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1 sætning 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket som er vedhæftet i hvert nyhedsbrev eller ved at sende en e-mail til: info@fotovoltaik.dk.

 

5.7 Data i forbindelse med din registrering

Du har mulighed for at registrere dig på vores hjemmside ved at indtaste dine personlige oplysninger. Dataene indtastes i et formular, overføres til os og gemmes.

Følgende data indsamles under registreringsprocessen:

 • Virksomhed
 • Kundenummer
 • Tiltale
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse

Følgende oplysninger gemmes også på registreringstidspunktet:

 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for registrering

Registrering i vores partnerlogin har til formål at levere særlige indhold og  ydelser indenfor rammerne af vores service. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, der gives under registreringsprocessen og kan trækkes tilbage til enhver tid, baseret på art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a, i GDPR. Vi videregiver disse oplysninger ikke til tredjeparter uden dit samtykke.

 

5.8 Sporing

Brugen af sporingsværktøjer og især cookies til dette formål er baseret på art. 6 stk. 1 sætning 1 litra a GDPR gennem dit samtykke, som til enhver tid kan trækkes tilbage. På denne måde ønsker vi at sikre en behovsorienteret service og en løbende optimering af vores hjemmeside (ved hjælp af statistiske evalueringer).

Bemærk venligst: Hvis du giver dit samtykke her, giver du også dit samtykke til overdragelse af personoplysninger til USA. Nogle af de tjenesteudbydere, hvis ydelser vi bruger, f.eks. Google, er lokaliseret i USA (nærmere oplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring). I USA findes der ikke et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU's standarder. Der er heller ikke andre tilstrækkelige garantier for overdragelser af data. Der er derfor en risiko for, at især offentlige myndigheder får adgang til personoplysninger uden tilstrækkelig informations- og retsbeskyttelse.

 

Brug af Google Analytics

Hjemmesiden bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på brugerens computer, og som muliggør en analyse af din brugeradfærd på denne hjemmeside. De informationer, som blev genereret af cookien, sendes som regel til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er blevet aktiveret på denne hjemmeside, forkortes din IP-adresse på forhånd af Google i EU-medlemsstater eller andre lande der er medlem af aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Kun undtagelsesvis sendes hele IP-adressen til en Google server i USA og forkortes der. På vegne af hjemmesidens ejer bruges Google informationerne for at analysere din brugeradfærd, for at udarbejde rapporter om din hjemmesideaktivitet og for at levere yderligere tjenester, der står i sammenhæng med brug af hjemmesiden og internettet. Den IP-adresse, som blev formidlet af Google Analytics, føres ikke sammen med de andre data af Google. Ved en speciel indstilling i din browsersoftware kan du undgå, at cookies gemmes. Vi gør dog opmærksom på, at du muligvis ikke kan bruge alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du undgå at cookien indsamler dine data (inkl. din IP-adresse), der opstår ved brugen af hjemmesiden, og at Google behandler sådanne data idet du downloader og installerer denne browser-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. En opt-out-cookie vil blive indstillet, der forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på denne hjemmeside er blevet udvidet med koden „anonymizeIp" for at sikre anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Vi bruger kun Google Analytics til at analysere data fra Double-Click-Cookies og AdWords til statistiske formål. Hvis du ikke ønsker dette, kan du deaktivere det via Annonceindstillingerne (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=da).

Desuden har vi som udbyder af hjemmesiden ikke kendskab til indholdet af de overførte data eller Googles brug af dem. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i databeskyttelseserklæringen og Googles brugsbetingelser på http://www.google.com/analytics/terms/de.html, eller på https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Brug af Google Maps

På denne hjemmeside bruger vi kortfunktionen fra Google Maps fra Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på webstedet og gør det muligt for dig at bruge dem komfortabelt.

Ved besøget på hjemmesiden modtager Google oplysninger om, at du har åbnet den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Desuden vil ovenstående data (5.1) blive overført. Dette gøres uanset om Google har givet en brugerkonto, som du er logget ind på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive tildelt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at blive tilknyttet din profil på Google, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og benytter dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet website design. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at vise passende reklame og at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, men du skal henvende dig med dette til Google.

For mere information om formålet og anvendelsesområdet for dataindsamlingen og dens behandling af plug-in-udbyderen henvises til tilbyderens privatlivspolitik. Her kan du også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og de indstillinger, du kan foretage for at beskytte dit privatliv: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Brug af Google WebFont

Vores hjemmeside bruger såkaldte web fonts til ensartet præsentation af skrifttyper. Google Fonts er en tjeneste af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige webskrifter til din cache for den korrekte vising af tekster og skrifttyper.

For at kunne gøre dette, skal din browser oprette forbindelse til Googles servere. Som følge heraf informeres Google, at vores hjemmeside er blevet brugt via din IP-adresse.

Hvis din browser ikke understøtter Google-skrifttyper, eller du blokerer for adgang til Googles servere, vises systemets tekster i standard skrifttype.

Få flere oplysninger om Google Web Fonts på: www.google.com/fonts#AboutPlace:about.
Informationer om privatlivspolitik finder du på: http://www.google.com/intl/daUS/privacy/.

 

Brug af YouTube plugins

Vores hjemmeside bruger plugin-funktionen af YouTube-platformen fra Google Inc. („Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA.

Hver gang du besøger vores hjemmeside, vil du være forbundet til YouTube-serverne. Hermed bliver YouTube-serveren underrettet om dit besøg på vores hjemmeside. En opbevaring af personoplysninger sker iflg. vores kendskab ikke. Hvis du dog er logget ind på din YouTube-konto, vil du tillade YouTube at tildele din browserhistorik direkte til din personlige profil.

Du har mulighed for at deaktivere denne opgave, hvis du logger ud af din konto på forhånd.

Du kan finde flere oplysninger i YouTube's privatlivspolitik på https://www.youtube.com/t/privacy.

 

Brug af Google reCAPTCHA

Vores hjemmeside bruger Google reCAPTCHA. For at beskytte indtastningsformularer på vores  hjemmeside bruger vi „reCAPTCHA“ fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende nævnt „Google“.

Ved at bruge denne tjeneste er det muligt indenfor rammerne af en analyse af den besøgendes adfærd på hjemmeside at skelne mellem, om det tilsvarende input er af menneskelig oprindelse eller misbrugt som følge af automatiseret teknisk behandling. Med henblik på denne analyse evaluerer tjenesten forskellige oplysninger, f.eks. IP-adressen, besøgets varighed på hjemmeside eller sporede musebevægelser, og videresender disse data til Google.

Google bruger de oplysninger, der opnås på denne måde, til at digitalisere bøger og andre tryksager og til at optimere tjenester som Google Street View og Google Maps (f.eks. genkendelse af husnumre og vejnavne).

Den IP-adresse, der overføres som en del af „reCAPTCHA“, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data, medmindre du er logget ind på din Google-konto på det tidspunkt, hvor du bruger plug-in'et „reCAPTCHA“. Hvis du ønsker at forhindre denne overførsel og lagring af data om dig og din adfærd på vores hjemmeside af „Google”, skal du logge ud af „Google“, før du besøger vores hjemmeside eller bruger reCAPTCHA-plugin'et.

De inhentede oplysninger ved brugen af tjenesten „reCAPTCHA”, er i overensstemmelse med Google Terms of Use (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/)

5.9 Brug af cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Vi bruger disse data til at sikre, at vores hjemmeside fungerer fuldt ud, samt til at informere brugeren om benyttelsen af cookies på vores hjemmeside og til at indhente og registrere brugerens samtykke.

Følgende data videresendes automatisk:

 • Brugerens anonymiserede IP-adresse;
 • Dato og tidspunkt for samtykke;
 • Brugeragent for slutbrugerens browser;
 • Hjemmeside, hvorfra adgangen blev foretaget (referrer URL);
 • Anonym, tilfældig og krypteret nøgle;
 • De cookies, som brugeren har tilladt (cookie-status), hvilket tjener som bevis for samtykke.

En automatisk genereret nøgle til forvaltning/bevis af det givne samtykke og samtykkestatus lagres også i slutbrugerens browser i cookien „ews”. Dette gør det muligt for hjemmesiden automatisk at læse og overholde slutbrugerens samtykke i alle efterfølgende sideforespørgsler og fremtidige slutbruger-sessioner i op til 12 måneder.

Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR. Kun med en passende mekanisme til at give og administrere samtykke kan vi overholde de juridiske krav.

Du kan forhindre indsamling og behandling af dine data ved at deaktivere udførelsen af scriptkoder i dine browserindstillinger eller ved at installere en scriptblokker i din browser.

 

6. Dine rettigheder

Så vidt vi behandler dine personlige data på vores hjemmeside, er du "registreret" i betydningen af GDPR. Du har følgende rettigheder overfor os:

 

6.1 Indsigtsret

Du har ret til at få vores bekræftelse på, om vi behandler dine personoplysninger, og i givet fald adgang til personoplysningerne og følgende information:

 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af personoplysninger
 • De modtagere hhv. kategorier af modtagere, til hvem dine personoplysninger er blevet afsløret eller stadig bliver afsløret
 • Det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig;
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4 GDPR og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

Derudover har du ret til at anmode om informationer, hvorvidt dine personlige oplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. I denne henseende kan du forlange information om de relevante garantier i overensstemmelse med artikel 46 GDPR i forbindelse med overførslen.

 

6.2 Ret til berigtigelse

Hvis dine personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige, har du ret til at få berigtiget dine personlige oplysninger. Hvis dette er tilfældet, vil vi straks foretage en berigtigelse.

 

6.3 Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte;
 • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af dine personoplysninger og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses;
 • Vi har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af art. 21 stk. 1 GDPR og det endnu ikke er afgjort, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Har du forlanget begrænsning af behandligen af dine personlige oplysninger, må disse data, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser. Du vil blive informeret af os inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

 

6.4 Ret til sletning

Du kan kræve øjeblikkelig sletning af dine personlige data. Vi er forpligtet til straks at slette disse data, hvis en af følgende grunde gælder:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 • Du trækker tilbage et eventuelt eksisterende samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. art. 6 stk. 1 sætning 1 litra a eller art. 9 stk. 2 litra a GDPR, tilbage,og der er ikke andet retsgrundlag for videre behandling.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen.
 • Du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring i henhold til art. 21 stk. 2 GDPR.
 • Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt.
 • Dine personoplysninger blev indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, GDPR.

Hvis vi har offentliggjort dine personoplysninger og i henhold til art. 17 stk. 1 GDPR er forpligtet til deres sletning, træffer vi under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved implementering, rimelige foranstaltninger, for at informere de/n dataansvarlige om, at du har anmodet om at slette alle links til eller kopier eller gengivelser af dine personoplysninger.

Din ret til sletning finder ikke anvendelse i det omfang denne behandling er nødvendig

 • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
 • for at overholde en retlig forpligtelse, som kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som vi underligger, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, der er tillagt os;
 • af hensyn til samfundsinteresse på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h og i og artikel 9, stk. 3, GDPR;
 • til arkivformål af samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, GDPR, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1 sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
 • for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

6.5 Ret til information

Har du hævdet din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen mod os, er vi forpligtet til at informere alle modtagere, som dine personlige oplysninger er blevet videregivet til, om denne rettelse eller sletning af data eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig som umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

 

Du har ret til at vi informerer dig om disse modtagere.

 

6.6 Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, når:

 • behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra a GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a GDPR, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra b GDPR, og
 • behandlingen foretages automatisk.

Derudover har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Andres rettigheder og frihedsrettigheder må ikke påvirkes.

Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henrører under offentlig myndighedsudøvelse, der blev overdraget til os.

Som en del af tilbuddet på vores hjemmeside, forventer vi i øjeblikket ikke, at behandle data der underligger retten til dataportabilitet.

 

6.7 Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Vi må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

 

6.8 Ret til at tilbagekalde samtykke iht. databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke iht. databeskyttelsen tilbage, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

 

 

6.9 Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Vi foretager os ikke sådan behandling.

 

6.10 Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR.

 

7. Ansvar for indhold der er linket på vores hjemmeside

På vores hjemmeside kan vi også bruge links til hjemmesider fra andre udbydere. I den henseende gælder denne privatlivspolitik ikke. Såfremt der ved brug af disse andre udbyderes hjemmesider sker en indsamling, behandling eller brug af personoplysninger, skal du være opmærksom på den respektive udbyders privatlivspolitik. Vi er ikke ansvarlige for deres håndtering af databeskyttelse.

 

8. Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

Dine personoplysninger gemmes udelukkende på vores servere eller servere, der bruges på vores vegne. Adgang til disse data og brugen af data er kun mulig for en autoriseret medarbejdergruppe eller tjenesteudbydergruppe og er begrænset til kun de data, der er nødvendige for at opfylde den respektive opgave.

En overførsel af dine data til tredjepart uden dit samtykke sker ikke. Dataoverførsel til tredjelande (stater uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - EØS) finder ikke sted og er ikke tilsigtet i fremtiden, medmindre andet er angivet i denne privatlivspolitik.

 

9. Datasikkerhed

For at beskytte dine personoplysninger har vi truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger er beskyttet mod utilsigtet eller forsætligt tab, ødelæggelse eller manipulation og mod uautoriseret adgang for uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende og tilpasses hvis nødvendigt til den tekniske udvikling.

 

10. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

EWS GmbH & Co. KG
Moritz Winner
Am Bahnhof 20
24983 Handewitt

Tlf.: +49 4608 / 60 75 162
E-Mail: m.winner@pv.de

11. Ændringer i datasikkerhedserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid efter behov og i overensstemmelse med den på det tidspunkt gældende databeskyttelsesregler.

 

 

Version: November 2021