Power optimizere

Power optimizere fastgøres direkte på modulets ramme eller erstatter den klassiske tilslutningsboks. De øger energiudbyttet af et solcelleanlæg, idet de altid søger efter det maksimale effektpunkt for ethvert solcellemodul (MPPT). Derudover overvåger de modulernes nøgletallene og sender de tilsvarende data til en monitoringplatform.

Dette sikrer en forbedret, omkostningseffektiv vedligeholdelse på modulniveau. Brugen af power optimizere giver mulighed for et mere fleksibelt anlægsdesign og giver ofte fordele for delskygge, forskellige modulretninger, taghældninger eller snavs.