Markedsudvikling

Energiindustrien (national grafik)

Nettoelproduktion efter energikilde i Danmark med den årlige ændring i 2023

Nettoproduktion af elproduktionsanlæg efter energikilde i Danmark 2015 – 2023

Brutto elproduktion efter energikilde i Danmark 2011 – 2022

Energiindustrien (international grafik)

Elpriser for husholdningskunder i Europa 2022

Elektricitetspriser for private husholdninger i Europa (elforbrug: 2.500 – 5.000 kWh/år) var mellem 9 og 52 cents/kWh i 2022.

Den gennemsnitlige elpris i EU var 24 cents/kWh.

Global elproduktion efter typer

Grafen viser, at vedvarende energikilder vil dominere den globale elproduktion i fremtiden. I år 2050 forventes andelen af solceller at stige til ca. 35 % af den samlede elproduktion.

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på: