Markedsudvikling

Solceller (national grafik)

Udbygning af solcellekapacitet efter anlægstype i Danmark fra 2013 – 2022

Udvikling af elproduktion af solcelleanlæg i Danmark fra 2011 - 2022

Elproduktionskapacitet af solcelleanlæg i Danmark 2014 - 2022

Solceller (international grafik)

Teoretisk andel af el fra solceller til at dække elforbruget i 2022

Diagrammet viser den teoretiske andel af el fra solceller i elbehovet i udvalgte lande (IEA PVPS og andere). Den er baseret på den installerede solcelleeffekt indtil 2022. 

I alt bidrager solcelleanlæg næsten 6,2 % til den globale elbehov og næsten 8,7 % i den Europæiske Union.

Top-10 over lande med den højst installeret solcelleeffekt (pr. år eller kumuleret) i 2022

Top-10 over lande med den højst installeret solcelleeffekt pr. Indbygger (pr. år eller kumuleret) i 2022

Yderligere informationer vedrørende emnet findes bl.a. på:

National:

Energinet

International:

Snapshot Reports Archive - IEA