Solceller lönar sig (företag)

Gör en lönsam investering i en solcellsanläggning och bli oberoende av stigande elpriser.

De senaste åren har elpriset stigit oavbrutet samtidigt som priset för solel har sjunkit drastiskt. Numera ligger priset för solel tydligt under det allmänna elpriset. Därför är det ekonomiskt lönsamt för företag och verksamheter att investera i solceller och förse sig själva med egenproducerad elektricitet.

Större självständighet

Er solcellsanläggning är garanterad att leverera el i minst 20 år. På så sätt sänker ni era energikostnader och framtidssäkrar er elförsörjning i och med en investering i solceller.

Egenförbrukning: högre besparingspotential

Ju mer ni förbrukar av er egenproducerade el, desto mer sparar ni. Den som förbrukar sin egenproducerade el direkt, behöver köpa mindre från sitt elbolag. Samtidigt matas den el som ni inte förbrukar själv in på det allmänna elnätet. Därmed tjänar ni på varje kWh som din anläggning producerar.

En fråga om lastprofilen

Generellt gäller följande: Ju mer ström ni förbrukar under dagen, desto högre är egenförbrukningskvoten för er anläggning.

Elförbrukning, lastprofil (ert tidsvarierande elbehov) och storleken på er solcellsanläggning bör vara väl anpassade gentemot varandra. Till exempel har en matvarubutik, med kylanläggningar som är igång även under helger, en annan lastprofil än en kontorslokal som har öppet enbart under vardagar.

Ideala förutsättningar

Stora takytor och bra nätanslutning
lägre specifika investeringskostnader

Högre elförbrukning på dagen
hög egenförbrukningskvot

Högt elpris
god besparingspotential

Komponenter av hög kvalitet är avgörande

Genom att använda komponenter av hög kvalitet försäkrar ni anläggningens driftpålitlighet genom hela livslängden.

Skattemässiga optimeringsmöjligheter

Skatteregleringar (ex. avskrivningsmodeller) kan öka lönsamheten i din investering. Kontakta din revisor för mer information om vilka möjligheter som finns.

Gör solel till er framgångsmodell

Lagstadgade grundvillkor, mogen teknik så väl som en erfaren installatör säkrar förutsägbarheten för den ekonomiska prognosen. Följande beräkning visar hur självförbrukning kan leda till en avkastning på eget kapital om 7 %.

Livsmedelsbutiker: Stora takytor

Butiker med stora mängder belysning och kylaggregat som är i drift även på helger har ideala förutsättningar för solceller.

 • Besparing genom egenförbrukning (elpris): 1,0 SEK/kWh (inkl. moms)
 • Anläggningsstorlek: 60 kWp
 • Investeringskostnad: 9 500 SEK/kWp (exkl. moms)
 • Årlig elproduktion: ca 52 800 kWh

 

Egenförbrukningskvot: ca. 33 %

Vinst på eget kapital efter 20 år: ca. 412 930 SEK

Kontorslokaler: Höga elpriser

För kontorslokaler står det högre elpriset i fokus

 • Besparing genom egenförbrukning (elpris): 1,35 SEK/kWh (inkl. moms)
 • Anläggningsstorlek: 30 kWp
 • Investeringskostnad: 10 000 SEK/kWp (exkl. moms)
 • Årlig elproduktion: ca 26 400 kWh

Egenförbrukningskvot: ca. 11 %

Vinst på eget kapital efter 20 år: ca. 216 000 SEK

Industrilokaler: Stort elbehov

Till exempel snickerier och mekaniska verkstäder, mejerier eller bryggerier.

 • Besparing genom egenförbrukning (elpris): 1,0 SEK/kWh (inkl. moms)
 • Anläggningsstorlek: 15 kWp
 • Investeringskostnad: 10 050 SEK/kWp (exkl. moms)
 • Årlig elproduktion: ca 13 200 kWh

Egenförbrukningskvot: ca. 38 %

Vinst på eget kapital efter 20 år: ca. 108 400 SEK

Med större andel självförbrukning, ökar lönsamheten!

Vinst på eget kapital: 8 istället för 7 %


Egenförbrukningskvoten kan oftast höjas med en liten teknisk insats. En ökad andel vinst på eget kapital från 7 till 8 % kan uppnås i ovan givna exempel med följande egenförbrukningskvoter:

Matvarubutiker (60 kWp): 50 %

Kontorslokaler (30 kWp): 25 %

Industrilokaler (15 kWp): 82 %

Grundantaganden för samtliga beräkningar:

 • 25 % egenkapital
 • 3 % låneränta
 • 20 års löptid
 • 0,25 % årlig säkerhetsreserv
 • 880 kWh/kWp årligt specifikt anläggningsutbyte
 • 3 % årlig ökning på elpriset
 • 1,7 % årligt underhåll och försäkring
 • Idriftsättning: Juli 2017
 • Byggnadernas elförbrukning: 70 000 kWh per år
 • Spotpris 0,4 SEK per kWh
 • Skattereduktion såld el: 0,6 SEK/kWh

Vi är er rådgivare helt utan kostander och förpliktekser och är er partner för:

 • Individuella kostnadsberäkningar
 • Detaljerad planering
 • Professionellt montage med komponenter av hög kvalitet

 

Vi ser fram emot ert samtal!