Montagesystem

Montagesystem används för att fästa solcellerna mot underlaget. Tack vare att det idag finns många olika typer av fästanordningar kan man fästa solceller på i princip alla underlag. 

Material av hög kvalitet samt ett noggrant utfört arbete är en garanti för anläggningens livslängd och en korrosionsfri och stabil anläggning. 

 
K2 Systems