Tre vägar till en offert - din individuella väg till din egen solcellsanläggning

Du kan bara ta fram en grov projektskiss eller på egen hand, med få musklick, komma fram till en preliminär uppskattning av möjligheterna att lyckas med din planerade solenergianläggning

Gewinnen Sie einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten der Solarstromgewinnung auf Ihrem Dach, den Auswirkungen verschiedener Anlagenparameter und Ihres Energieverbrauchs auf die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage, sowie den Optionen zur Steigerung Ihres Eigenverbrauchs bzw. der Rendite für Ihr eingesetztes Kapital.

Fördelar med QuickPlan i korthet
Jag godkänner härmed användningsvillkoren.

Ange adressuppgifter

Ange din adress. Vi tar hand om resten.

Första kostnadsberäkning

Ta fram en kostnadsberäkning med bara nåra få inmatningar

Detaljerad planering

Planera själv din egen solcellsanläggning.

Öppna en sparad förfrågan

Ladda ett tidigare planerat projekt för redigering.

Auf Wunsch machen wir einen Online-Datenabgleich inkl. einer persönlichen Beratung. Rufen Sie uns an!