Planera anläggningen

QuickPlan – Projekteringsverktyget för en snabb projektöverblick

Med QuickPlan, vår översiktsplattform för solcellsprojekt, kan du med endast ett fåtal musklick göra en överskådlig bedömning av möjligheterna för din planerade solcellsanläggning.

Om du önskar mer övergripande information om avkastning och kostnadsrelevanta projekteringsfaktorer finner du detta i de informativa animationerna nedan.

Genom QuickPlan kan du komma i kontakt med en professionell installatör i ditt område som gärna hjälper till med att komplettera din projektdata, om så behövs. Via QuickPlan kan sedan du och installatören gemensamt jämföra olika versioner av ditt projekt och på så vis spara mycket tid.

Planera anläggningen

 
Starta QuickPlan

 
Tre vägar till offert