Laddningsstationer

Laddningssystem för elfordon (t.ex. vägglådor eller laddstationer) är ett optimalt och framtidsinriktat tillskott till solcellssystemet. Detta gäller även för privat bruk (t.ex. i hemmet eller för hyresvärdar) såväl som hos företag (t.ex. hotell, köpcentrum eller parkeringshus).

Elbilar kan tankas på plats på ett miljövänligt, säkert och billigt sätt. Samtidigt ökar ägare av ett solcellssystem egenförbrukningen av sin egenproducerade el och därmed deras avkastning på eget kapital. Det intelligenta nätverket med PV-systemet är särskilt relevant för att möjliggöra överskott av solladdning.