Snabb översikt

 • enkel kartläggning av kassaflöden
 • intuitiv användning utan tidigare erfarenhet
 • de vanligaste värdena är förinställda
 • alla projektparametrar kan ändras
 • enkel inmatning av projektdata

 

Kostnadsfritt och icke bindande

 • individuell dokumentation för ditt projekt
 • objektiv lönsamhetsberäkning
 • följ genomförandet av projektet i databasen
 • detaljerad dokumentation att visa upp för ev. kreditgivare eller skatterådgivare

Alltid uppdaterat

 • alltid uppdaterat enligt de senaste regelverken
 • tydlig presentation av alla de viktigaste framgångskriterierna
 • alla uppgifter skyddas med personlig tillträdeskod

 

Service

 • datagenomgång online med solcellsexpert
 • personlig rådgivning genom våra välutvecklade datasystem

Starta QuickPlan