Vänligen använd under planeringsprocessen endast QuickPlan-navigatorn och inte fram- och bakåtknapparna i webbläsaren!
Objektdata I
Objektdata II
Avkastningsprognos
Ekonomi I
Ekonomi II
Ekonomi III
Kontaktdata
Sammanfattning
Spara/Skicka

Vi glädjer oss över ditt intresse för ett eget solcellssystem

För att en professionell planerare ska kunna göra en individuell och omfattande analys är några uppgifter om ditt planerade objekt nödvändiga.

Vänligen fyll som minst i de gula fälten.

Tillsammans med förinställda genomsnittsvärden är dessa projektdata avgörande för anläggningens förväntade produktion och ekonomiska avkastning.

Alla vidare detaljuppgifter ökar exaktheten i beräkningarna och hjälper även fackplanerare med projekteringen.

För att komma fram till en så realistisk beräkning som möjligt, vänligen kontrollera och anpassa alla förinställda uppgifter för att passa just dina förhållanden. För detta står även din fackplanerare gärna till förfogande.

Härmed accepterar jag de användarvillkoren och QuickPlan att endast använda verktyget som förberedelse för en professionell planering.
Operatör
Ditt årliga elbehov
kWh

Objektdata I

Objekttyp
Typ av byggprojekt
* Vid befintlig anläggning vänligen ange anläggningsstorlek
  (Antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfält
(för ytor med olika lutning eller orientering, var vänlig använd funktionen "Ytterligare takytor")
Med Google Maps
Mata in data manuellt
Skuggning
ja
nej
Loading...
Vänligen vänta ... skärmavbild skapas....

Objektdata I

Objekttyp
Typ av byggprojekt
* Vid befintlig anläggning vänligen ange anläggningsstorlek
  (Antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfält
(för ytor med olika lutning eller orientering, var vänlig använd funktionen "Ytterligare takytor")
Skuggning
ja
nej
Loading...
Vänligen vänta ... skärmavbild skapas....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Objekttyp
Typ av byggprojekt
* Vid befintlig anläggning vänligen ange anläggningsstorlek
  (Antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfält
(för ytor med olika lutning eller orientering, var vänlig använd funktionen "Ytterligare takytor")
Skuggning
ja
nej
Loading...
Vänligen vänta ... skärmavbild skapas....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Objekttyp
Typ av byggprojekt
* Vid befintlig anläggning vänligen ange anläggningsstorlek
  (Antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfält
(för ytor med olika lutning eller orientering, var vänlig använd funktionen "Ytterligare takytor")
Skuggning
ja
nej
Loading...
Vänligen vänta ... skärmavbild skapas....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Objekttyp
Typ av byggprojekt
* Vid befintlig anläggning vänligen ange anläggningsstorlek
  (Antal moduler/växelriktare)
Beräkna modulfält
(för ytor med olika lutning eller orientering, var vänlig använd funktionen "Ytterligare takytor")
Skuggning
ja
nej
Loading...
Vänligen vänta ... skärmavbild skapas....

Ta bort denna takyta

Uppskattning av anläggningsstorlek, avkastning och pris

Obs! Alla beräkningsresultat är resultatet av de inmatningar som gjorts samt ett stort antal förinställda antaganden (medelvärden) och varierar i vissa fall kraftigt när inställningarna ändras. Bindande uttalanden kan endast göras efter en grundlig undersökning av en erfaren specialist.
Beräkning
Moms
%

Beräkning: brutto (inkl. 25% moms)

Beräkningstyp och skattesats kan ändras under Ekonomi I.

Anläggningsstorlek
kWp
Systemavkastning per år
kWh
CO2-besparingar per år
kg

Ditt solcellssystem jämfört med/utan batteri (Uppskattning baserad på antagandena nedan)

med batteri
utan batteri

Självständighetsgrad

0,00 %
0,00 %
med batteri
utan batteri

Kapitalavkastning

ingen avkastning
ingen avkastning
med batteri
utan batteri

Anläggningspris

0 SEK
0 SEK
!
Batteriet kan vid behov och under vissa omständigheter även erbjuda nödström samt reducera nätutbyggnadskostnader och nätavgifter.
Önskar du överväga en batterilösning i kommande beräkningar?

När alla inställningar stämmer, klicka på  

Nästa
eller
Begär offert nu