Använd endast QuickPlan-navigeringen under planeringen och inte webbläsarens framåt/bakåt-navigeringen!
Objektdata I
Objektdata II
Prognos avkastning
Ekonomisk effektivitet I
Ekonomisk effektivitet II
Ekonomisk effektivitet III
Kontaktuppgifter
Undersökning
Spara/Sänd

Tack för ditt intresse för ett solcellssystem

För att den sakkunniga planeraren ska kunna ge dig individuella och omfattande råd krävs viss information om ditt planerade objekt.

Fyll i minst de fält som är markerade i orange.

Tillsammans med de projektdata som förinställts till medelvärden behövs dessa för att fastställa den förväntade systemavkastningen och den ekonomiska effektiviteten.

Alla andra detaljerade uppgifter förbättrar noggrannheten i beräkningarna och hjälper dessutom specialplaneraren med projektplaneringen.

För att komma fram till en så realistisk uppskattning som möjligt innan ett köpbeslut fattas bör alla antaganden som gjorts och förinställts kontrolleras och vid behov justeras. Din specialiserade planerare hjälper dig gärna med detta.

Jag godkänner härmed användningsvillkoren och bekräftar, QuickPlan får endast användas för att förbereda en professionell anläggningsplanering.
Operatör
Din årliga elförbrukning
kWh

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/omriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
med Google Maps
Ange uppgifter manuellt
Skuggning
ja
ingen
Loading...
Ett ögonblick, tack ... Skärmbild skapas ....

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/omriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Skuggning
ja
ingen
Loading...
Ett ögonblick, tack ... Skärmbild skapas ....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/omriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Skuggning
ja
ingen
Loading...
Ett ögonblick, tack ... Skärmbild skapas ....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/omriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Skuggning
ja
ingen
Loading...
Ett ögonblick, tack ... Skärmbild skapas ....

Ta bort denna takyta

Objektdata I

Typ av objekt
Typ av byggprojekt
* Om du har ett befintligt system, vänligen informera oss om systemets storlek (antal moduler/omriktare)
Beräkna modulfältet
(För områden med avvikande lutning eller inriktning, använd "ytterligare takyta")
Skuggning
ja
ingen
Loading...
Ett ögonblick, tack ... Skärmbild skapas ....

Ta bort denna takyta

Uppskattning av systemstorlek, avkastning och pris

Observera: Alla beräkningsresultat baseras på de inmatningar som gjorts samt ett stort antal förinställda antaganden (medelvärden) och kan variera avsevärt om inställningarna ändras. Bindande uttalanden kan endast göras efter en noggrann undersökning av erfarna konsulter.
Beräkning
%

Beräkning: brutto (inkl. 25% MOMS)

Beräkningstypen kan ändras under Economy I.

Växtens storlek
kWp
Systemets avkastning per år
kWh
CO2-besparingar per år
kg

Ditt solcellssystem i jämförelse med/utan lagring (Uppskattning baserad på antaganden som du kan jämföra med dina uppgifter nedan)

med lager
utan lager

Graden av oberoende

0,00 %
0,00 %
med lager
utan lager

Avkastning på eget kapital

ingen återkomst
ingen återkomst
med lager
utan lager

Pris på anläggningen

0 SEK
0 SEK
!
Lagring av solceller kan ge extra nödkraft vid behov och minska kostnaderna för nätutbyggnad och nätavgifter.
Vill du överväga förvaringslösningen lager de fortsatta beräkningarna?

Om alla förinställda antaganden är korrekta klickar du på

vidare
Eller
Begär en offert nu