Objektdata I
Objektdata II
Avkastningsprognos
Ekonomi I
Ekonomi II
Ekonomi III
Kontaktdata
Sammanfattning
Spara/Skicka

Vi glädjer oss över ditt intresse för ett eget solcellssystem

För att en professionell planerare ska kunna göra en individuell och omfattande analys är några uppgifter om ditt planerade objekt nödvändiga. Vänligen fyll som minst i de gula fälten. Tillsammans med förinställda genomsnittsvärden är dessa projektdata avgörande för anläggningens förväntade produktion och ekonomiska avkastning. Alla vidare detaljuppgifter ökar exaktheten i beräkningarna och hjälper även fackplanerare med projekteringen. För att komma fram till en så realistisk beräkning som möjligt, vänligen kontrollera och anpassa alla förinställda uppgifter för att passa just dina förhållanden. För detta står även din fackplanerare gärna till förfogande.

Härmed accepterar jag de allmänna villkoren och , QuickPlan att endast använda verktyget som förberedelse för en professionell planering.

Objektdata I

Objekttyp
Takform
Typ av byggprojekt
* Vid befintlig anläggning vänligen ange anläggningsstorlek
  (Antal moduler/växelriktare)
Hur stor är din tillgängliga takyta?
Taklängd
m
Takbredd
m
Finns det ytor som inte kan beläggas (spärrytor)?
Spärrytor
Tillgänglig takyta

Första uppskattning av anläggningsstorlek och pris

Beräkning
Moms
%
Din förväntade anläggningsstorlek är
kWp
Beräknat pris för detta system är (brutto)
SEK
Takvinkel
80°
°
Uppställningsvinkel
10°
30°
°
Sydavvikelse
Öst
Väst
°
Skuggning
ja
nej